Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 73/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 1 rocznej okresowej kontroli miejskich placów zabaw zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.02.2019
Data wejścia w życie:
13.02.2019
Utrata mocy:
16.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wykaz miejskich placów zabaw
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 13-02-2019
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 13-02-2019 07:54:29
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2019 07:57:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A