Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 76/2019

Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie Projektu wyposażenia pomieszczeń z wyceną przygotowaną na podstawie analizy rynku i spisu pomieszczeń wg załącznika nr 1 dla Projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
- :Załącznik nr 4
- :Załącznik nr 3
- :Załącznik nr 2
- :Załacznik nr 1
- :Rozstrzygnięcie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Ewa Banaszczuk-Kisiel
Data wytworzenia: 13-02-2019
Kto opublikował: Maria Pałucka
Data publikacji: 13-02-2019 11:58:23
Kto zmodyfikował: Maria Pałucka
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2019 14:07:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A