Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 82/2019

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny dotyczącej wykonania i dostarczenia tabliczek- znaków informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
26.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Emanuel Okoń
Data wytworzenia: 18-02-2019
Kto opublikował: Justyna Mudlaff
Data publikacji: 18-02-2019 09:21:26
Kto zmodyfikował: Justyna Mudlaff
Data ostatniej modyfikacji: 18-02-2019 09:26:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A