Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 16/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.127.2018.KŁ, WGN.7125.1.40.2018.KŁ, WGN.7125.1.57.2018.KŁ,WGN.7125.1.64.2018.KŁ,WGN.7125.1.45.2018.KŁ, WGN.7125.1.89.2018.KŁ

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Katarzyna Łangowska
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 18-02-2019
Kto opublikował: Katarzyna Łangowska
Data publikacji: 18-02-2019 12:04:38
Kto zmodyfikował: Katarzyna Łangowska
Data ostatniej modyfikacji: 18-02-2019 12:08:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A