Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2019

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Słowackiego 114 i 118A w Toruniu na potrzeby MOPR.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :13-siwz
- :13-wzór umowy-cz1
- :13-wzór umowy-cz2
- :13-tabela wynagrodzenia_cz1
- :13-tabela wynagrodzenia_cz2
- :13-zał do umowy-cz1
- :13-zał do umowy-cz2
- :13-cz1_projekt budowlany
- :13-cz1_stwiorb
- :13-cz1_formalne
- :13-cz1_formalne-2
- :13-cz1_przedmiar
- :13-cz2_projekt budowlany
- :13-cz2_stwiorb
- :13-cz2_formalne
- :13-cz2_formalne-2
- :13-cz2_przedmiar
- :13-zestawienie ofert
- :13-wybór_unieważnienie
- :13-ogloszenie-zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 18-02-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 18-02-2019 12:38:46
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2019 07:52:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A