Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22/6740.1008.2018/2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego znak: WAiB.6740.32.1008.13.2018MKa dla inwestycji pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 – wieża typu MONOBOT-E33 o wysokości całkowitej 34,3 m n.p.t. przy ul. Gen. Hallera 2-4 w Toruniu na dz. nr 672 w obrębie 70”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 18-02-2019
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 18-02-2019 13:11:21
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 02-05-2019 12:14:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A