Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 17/2019

Obwieszczenie Nr WGN.6840.28.2014.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.02.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Ciekawej 4-8 i Przelot 23-23A).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.02.2019
Data wejścia w życie:
19.02.2019
Utrata mocy:
12.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 18-02-2019
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 18-02-2019 13:33:56
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 18-02-2019 13:36:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A