Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 85/2019

Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wzór oferty
- :Informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aneta Pietrzak
Data wytworzenia: 19-02-2019
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 19-02-2019 13:35:03
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 04-03-2019 13:12:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A