Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2019

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :3_2019_siwz_20_02
- :3_2019_tabela_wynagrodz_20_02
- :3_2019_umowa_20_02
- :3_2019_zal_do_umowy_20_02
- :3_2019_aneks_etap2_20_02
- :3_2019_br_budowl_20_02
- :3_2019_br_elektr_20_02
- :3_br_sanit_20_02
- :3_2019_przedmiary_20_02
- :3_2019_spozywczak_wykon_szczeg_20_02
- :3_2019_stwiorb_20_02
- :3_2019_wentylacja_20_02
- :3_2019_ogl_zmiana_termin_04_03
- :3_2019_siwz_zmiana_04_03
- :3_2019_odpow_na_pytania_07_03
- :3_2019_zal_podloga_sportowa_foto_remont_12_03
- :3-zestawienie ofert
- :3-uniewaznienie przetargu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 20-02-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 20-02-2019 08:34:44
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2019 13:46:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A