Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 12/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 49/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019r.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 21-02-2019
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 21-02-2019 08:39:46
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2019 08:42:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A