Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2019

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej 234/237 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :1_architektura
- :2_instalacje_elektryczne
- :3_instalacje_sanitarne
- :4_przedmiary
- :5_srwiorb
- :odpowiedzi_na_pytania_04_03
- :zestawienie ofert
- :uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 21-02-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 21-02-2019 09:57:47
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2019 10:00:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A