Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 86/2019

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w 2019r. specjalistycznych badań w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Izabela Miłoszewska
Data wytworzenia: 21-02-2019
Kto opublikował: Małgorzata Toruńska
Data publikacji: 21-02-2019 12:57:23
Kto zmodyfikował: Małgorzata Toruńska
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2019 12:59:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A