Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 87/2019

Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BKP
Kto wytworzył: Leszek Romanowski
Data wytworzenia: 22-02-2019
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 22-02-2019 12:43:24
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 22-02-2019 12:44:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A