Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 88/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanych piętrowych dwóch budynków (bliźniaków) mieszkalnych o pow. ok. 88 m2 i 85 m2 z dachami drewnianymi krytym papą oraz dwóch garaży murowanych z dachami drewnianymi krytymi papą oraz drewnianego pomieszczenia gospodarczego przy ul. Winnica 73 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał.1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kazimierz Cetkowski
Data wytworzenia: 22-02-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 22-02-2019 13:50:47
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 22-02-2019 13:52:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A