Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "dobudowie windy zewnętrznej i dwóch palarni do Domu Pomocy Społecznej" na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działki nr 736/4, 737, 740/1, obręb 32).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 25-02-2019
Kto opublikował: Dorota Dombrowska
Data publikacji: 25-02-2019 09:47:02
Kto zmodyfikował: Dorota Dombrowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-02-2019 09:48:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A