Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 18/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.62,63,66.2018.KŁ,WGN.7125.1.186,190,116,117,118,89.2017.KŁ

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomości
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 25-02-2019
Kto opublikował: Katarzyna Łangowska
Data publikacji: 25-02-2019 15:16:31
Kto zmodyfikował: Katarzyna Łangowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-02-2019 15:18:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A