Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2019

Przetarg nieograniczony na druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :17_2019_siwz_26_02
- :17_2019_umowa_cz_a_26_02
- :17_2019_umowa_cz_b_26_02
- :17_2019_umowa_cz_c_26_02
- :17_2019_umowa_cz_d_26_02
- :17_2019_umowa_cz_e_26_02
- :17_2019_umowa_cz_f_26_02
- :17_2019_umowa_cz_g_26_02
- :17_2019_umowa_cz_h_26_02
- :17_2019_otwarcie_ofert_06_03
- :17_2019_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 26-02-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 26-02-2019 13:51:14
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2019 15:02:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A