Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 95/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej w celu zbadania ofert rynkowych potencjalnych wykonawców na: Prowadzenie działań promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków” zaprasza do złożenia informacji o cenie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal 1 - formularz
- :zal 2 - wzór tablicy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 27-02-2019
Kto opublikował: Łukasz Naskręt
Data publikacji: 27-02-2019 14:26:28
Kto zmodyfikował: Łukasz Naskręt
Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2019 14:31:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A