Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 24/2019

Informacja PMT o wycofaniu w dniu 25 lutego 2019 r. zgłoszenia spółki ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Piotra Cyrka, dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Czachowskiego 10 w Toruniu (dz. nr 721, 722, 729, 730, 739 – obręb 71)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 27-02-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 27-02-2019 14:55:09
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2019 14:56:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A