Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 98/2019

W ramach badania rynku nr BPI.C.22.2019 Biuro Projektów Informatycznych 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: wdrożenie w Urzędzie Miasta Torunia we wskazanych Wydziałach oprogramowania realizującego zadania tworzenia harmonogramów w równoważnym czasie pracy polegającego na bezkonfliktowym oraz przejrzystym planowaniu i tworzeniu rozkładów czasu pracy dla pracowników zmianowych, zdalnych oraz pracujących w trybie nienormowanym i równoważnym. Wraz z propozycją cenową należy przesłać opis funkcjonalności programu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 28-02-2019
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 28-02-2019 10:00:22
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2019 10:00:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A