Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 99/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu”, " realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Grażyna Kaczyńska - Koska
Data wytworzenia: 28-02-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 28-02-2019 10:37:18
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 12-03-2019 13:34:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A