Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 100/2019

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: 1. przełącznik OS6450-P48 – 2 sztuki, zgodny z załączoną specyfikacją 2. przełącznik OS6350-P10 – 3 sztuki, zgodny z załączoną specyfikacją

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedzi na pytania 1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 28-02-2019
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 28-02-2019 15:15:59
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2019 11:58:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A