Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 103/2019

Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę 17 niszczarek dla Urzędu Miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Biuro Obsługi Urzędu
Kto wytworzył: Magdalena Kacprzak
Data wytworzenia: 01-03-2019
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 01-03-2019 08:20:48
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2019 15:08:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A