Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :24-siwz
- :24-wzór umowy
- :24-opz_cz1
- :24-opz_cz2
- :24-opz_cz3
- :24-opz_cz4
- :24-zestawienie ofert
- :24-wybór-unieważnienie
- :24-zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WSiZ
Data wytworzenia: 01-03-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 01-03-2019 10:25:04
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 07-05-2019 10:27:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A