Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 18/2019

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.03

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :18_2019_siwz_01_03
- :18_2019_tab_wynagr_01_03
- :18_2019_umowa_01_03
- :18_2019_zal_do__umowy_01_03
- :18_2019_zal_do_siwz_01_03
- :zmiana_siwz_nowy_termin_składania_ofert
- :dokumentacja_techniczna_aktualna_komplet
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
- :18-zestawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 01-03-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 01-03-2019 15:41:47
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 22-03-2019 10:59:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A