Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 27/2019

Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Jasnej 3, przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Hallera 12a-b-c oraz Hallera 11, budowie odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. 63 Pułku Piechoty 14 w Toruniu (dz. nr 668, 863, 828, 829, 857, 991/1 w obrębie 70) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Michał Kajacz
Data wytworzenia: 11-03-2019
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 11-03-2019 08:25:02
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 11-03-2019 08:27:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A