Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 142/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w branży ogólnobudowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zestawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kamila Pietruszewska
Data wytworzenia: 20-03-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 20-03-2019 13:53:40
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 02-04-2019 10:49:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A