Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279835
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 42/2019

Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.50.2017.EK z dnia 21.03.2019 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.03.2019
Data wejścia w życie:
22.03.2019
Utrata mocy:
12.04.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 21-03-2019
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 21-03-2019 13:48:26
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 21-03-2019 13:50:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A