Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.2.6733/2019

Obiweszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (część działki nr 504, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
06.04.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Toruniu
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 22-03-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 22-03-2019 15:23:29
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 22-03-2019 15:25:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A