Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 43/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2019r. znak WGN.6840.1.27.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Lubicka 51-53 m.nr 6 i nr 11).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.03.2019
Data wejścia w życie:
26.03.2019
Utrata mocy:
17.04.2019
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 25-03-2019
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 25-03-2019 08:25:26
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-03-2019 08:27:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A