Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 145/2019

Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców , zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. ;" Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od budowli rozdzielczej przy ul. Przeskok do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
29.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik 1
- :Załącznik nr 2
- :Załącznik nr 3
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 26-03-2019
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 26-03-2019 08:59:54
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-03-2019 09:03:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A