Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 147/2019

Wydział Srodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenów zieleni pn. Skwery wśród nas”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.03.2019
Data wejścia w życie:
26.03.2019
Utrata mocy:
03.04.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :plan sytuacyjny
- :informacja
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 26-03-2019
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 26-03-2019 12:44:08
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-04-2019 08:00:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A