Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 44/2019

Informacja PMT o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dotyczącego budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). W dniu 25 marca 2019 roku Inwestor został wezwany postanowieniem znak: WAiB.6743.1.14.124.2019.MB do uzupełnienia zgłoszenia. Uzupełnienie, które wpłynęło do organu w dniu 29 marca 2019 r. nie zadość uczyniło ww. postanowieniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 03-04-2019
Kto opublikował: Joanna Antonowicz-Cymerska
Data publikacji: 03-04-2019 11:26:18
Kto zmodyfikował: Joanna Antonowicz-Cymerska
Data ostatniej modyfikacji: 03-04-2019 11:27:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A