Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921927
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 217/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń kuchni (pom. Nr 42, 54, 56 i 58) w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Konstytucji 3-Maja 16 w Toruniu. Zakres zadania przedstawiony jest w załączniku nr 1 (przedmiar) oraz załączniku nr 2 (rzut kondygnacji budynku)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
16.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. 1
- :zał.2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 16-05-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 16-05-2019 08:18:24
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 16-05-2019 08:19:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A