Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921925
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 218/2019

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na objęcie opieki serwisowej nad systemem telekomunikacyjnym Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zainstalowanym w Urzędzie Miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
16.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 16-05-2019
Kto opublikował: Marta Faron – Kamińska
Data publikacji: 16-05-2019 12:46:22
Kto zmodyfikował: Marta Faron – Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 16-05-2019 12:47:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A