Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173546
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 219/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na remont i modernizację koszy ulicznych oraz dostawę wkładów.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.05.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 17-05-2019
Kto opublikował: Łukasz Naskręt
Data publikacji: 17-05-2019 08:22:22
Kto zmodyfikował: Łukasz Naskręt
Data ostatniej modyfikacji: 17-05-2019 08:24:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A