Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921995
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 222/2019

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dokumentacji dla zabudowy bloku „X” w zespole staromiejskim w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.05.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. nr 1 - formularz ofertowy
- :zał. nr 2 - Skład zespołu realizującego przedmiot zamówienia
- :zał. nr 3 - Wykaz wykonanych opracowań
- :zał. nr 4 - Oświadczenie
- :zał. nr 5 - Mapka - obszar opracowania
- :zawiadomienie o unieważnieniu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Emanuel Okoń
Data wytworzenia: 17-05-2019
Kto opublikował: Agata Cyrek
Data publikacji: 17-05-2019 13:40:56
Kto zmodyfikował: Agata Cyrek
Data ostatniej modyfikacji: 30-05-2019 13:20:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A