Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921994
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 69/2019

Przetarg nieograniczony na: „Budowę placu zabaw „Mały Mickiewicz” przy ul. Mickiewicza 3 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :69_2019_siwz_17_05
- :69_2019_kluuzula_info_17_05
- :69_2019_tabela_wynagrodz_17_05
- :69_2019_umowa_17_05
- :69_2019_zal_do_umowy_17_05
- :69_2019_mickiewicza_pb_17_05
- :69_2019_mickiewicza_przedmiar_17_05
- :69_2019_mickiewicza_stwiorb_17_05
- :69_2019_otwarcie_ofert_03_06
- :69_2019_infowyb
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 17-05-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 17-05-2019 13:45:54
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2019 15:21:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A