Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921993
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2019

Przetarg nieograniczony na: Digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :65_2019_siwz_17_05
- :65_2019_umowa_17_05
- :65_2019_sopz_digital_zal_siwz_17_05
- :65_2019_moderniz_zal_do_siwz_17_05
- :65_2019_umowa_przetwaranie_danych_17_05
- :65_2019_zal6_do_siwz_17_05
- :zestawienie ofert
- :65_2019_informacja_o_wyborze_17_06
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 17-05-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 17-05-2019 14:25:04
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 17-06-2019 14:43:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A