Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921992
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 223/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową dla zadania pn: „Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
- :zal
- :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kazimierz Cetkowski
Data wytworzenia: 17-05-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 17-05-2019 14:15:32
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 17-05-2019 14:19:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A