Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921989
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 224/2019

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie lustracji drzew na terenie Parku Tysiąclecia przy ul. gen. Woyczyńskiego 1-5, 8A/ Podgórskiej 2,6 oraz ul. Idzikowskiego 1 A w Toruniu w celu stwierdzenia siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie koron drzew lub krzewów przewidzianych do wycinki. Przedmiotowy teren to działki o numerach : 425, 428 obręb 64, 98, 99,100,101, 103,104 obręb 65 i 45 obręb 71.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Mapa sytuacyjna -I
- :Mapa sytuacyjna -II
- :Operat dendrologiczny
- :Zestawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Grażyna Kaczyńska - Koska
Data wytworzenia: 20-05-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 20-05-2019 12:24:01
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 05-06-2019 10:43:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A