Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921988
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 225/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku przemysłowego – wymiennikownia ciepła znajdującego się na ul. Świerkowej dz. nr .513 obr. 50 w Toruniu oraz montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.05.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :dokumentacja
- :mapa
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 20-05-2019
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 20-05-2019 13:07:14
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 20-05-2019 13:14:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A