Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173622
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 7/2019

Petycja w sprawie utwardzenia i oświetlenia ul. Antoniego Bagińskiego w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pismo MZD
- :odp. na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 06-06-2019
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 06-06-2019 08:59:45
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2019 08:31:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A