Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 86/2019

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania znak:WAiB.6740.4.942.53.2018.WS, pisma informującego o ograniczeniu stron postępowania znak: WAiB.6740.1.942.1291.2018.WS oraz zawiadomienia (uzupełniającego) informującego strony postępowania o jego wszczęciu znak: WAiB.6740.1.942.1292.2018.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wbudowanymi gabinetami lekarskimi wraz z budową przyłącza wodociągowego przy ul. Bydgoskiej 35 i 35A w Toruniu, dz. nr 172/2, 173, 174/2 obr. 12 i dz. nr 381/1 obr. 8.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 11-07-2019
Kto opublikował: Wioleta Sałatowska
Data publikacji: 11-07-2019 13:46:41
Kto zmodyfikował: Wioleta Sałatowska
Data ostatniej modyfikacji: 29-07-2019 13:10:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A