Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14463957
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 81/2019

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ulicy Winnica, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 157/8 i nr 167/6 z obrębu 57, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Adrian Rynkowski
Data wytworzenia: 15-07-2019
Kto opublikował: Tomasz Kamiński
Data publikacji: 15-07-2019 11:48:43
Kto zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data ostatniej modyfikacji: 15-07-2019 11:53:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A