Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173436
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 10/2019

Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Uzupełnienie złożone przez wnoszącego petycję
- :pismo PMT przekazujące petycję do RMT
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jadwiga Krzywdzińska
Data wytworzenia: 12-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-08-2019 12:34:52
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 10-09-2019 15:20:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A