Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173439
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 28/2019

Obwieszczenie - Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 49 K.p.a. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia, że w dn. 20 sierpnia 2019 r. wydał decyzję znak ŚG-V.7430.09.2019 zatwierdzają opracowanie pt.: "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Ostrowski
Data wytworzenia: 23-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 23-08-2019 15:40:40
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 23-08-2019 15:41:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A