Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 351/2019

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup licencji dla Barracuda WAF 360Vx wraz ze szkoleniem dla 2 osób

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
03.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 27-08-2019
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 27-08-2019 08:31:38
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2019 08:32:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A