Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 100/2019

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała wycofania zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego do budynku hali przy ulicy Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 120/4 z obrębu 40, dz. nr 82, 83/12, 83/11, 83/13, 83/14, 83/4, 83/16 z obrębu 41, dz. nr 32/12, 32/13, 70/3, 33/13, 229/8, 229/6, 33/15, 33/17, 33/16, 33/10, 32/15 z obrębu 44).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowsli
Data wytworzenia: 28-08-2019
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 28-08-2019 10:38:40
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 28-08-2019 10:41:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A