Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173391
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 355/2019

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wsparcie eksperckie w sprawach związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz ustaleniem wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną na skutek wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 28-08-2019
Kto opublikował: Tomasz Kamiński
Data publikacji: 28-08-2019 15:27:02
Kto zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2019 09:59:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A